” ქვეყანა ტაძარი კი არაა, საცა კაცი უნდა ლოცულობდეს, არამედ სახელოსნოა, საცა უნდა ირჯებოდეს და მუშაკობდეს!” (ილია)

პორტფოლიო N 2

ეს ცოტა განსხვავებულია, შემთხვევით ვნახე ინტერნეტში მსგავსი და მომეწონა...
გადავწყვიტე მეც გამეკეთებინა..

ისტორიის მასწავლებლის გვერდი
Отправить комментарий